Courses – University of Copenhagen

Courses

Spring 2016

Past courses

Fall 2015

Spring 2015


Fall 2014

Fall 2013

Spring 2013

Fall 2012

Engerom (MA-level):
History of European Cultures and Identities 

MEF (MA-level):
European Film, Media and Public Sphere.

Spring 2012

Engerom (KA-niveau):
Retten til byen 
Europæisk migrationslitteratur

MEF (KA-niveau):
European integration and democracy 
New European Cinema 

Saxo (KA-niveau):
Universal Empire - genealogies of imperial culture and rule in Eurasian history 

INSS (KA-niveau) 
Europas sprog og kulturer 

Teologi (KA-niveau):
(U)synligt hos Luther og i luthersk tradition 
Gudstjeneste og drama i middelalderen