Europa - Hvad nu?

Debatarrangement i anledning af Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Søndag den 25. maj er der valg til Europa-Parlamentet. En formodet lav valgdeltagelse og en stærkt voksende EU-skepsis i medlemslandene præger overskrifterne i de europæiske aviser. Ikke desto mindre er EU netop nu ved at tage et vigtigt skridt hen imod skabelsen af en egentlig økonomisk og monetær union. Det rejser spørgsmålet om den Europæiske Unions demokratiske legitimitet i en krisetid.

I anledning af det forestående Europa-Parlamentsvalg sætter Engerom fokus på europadebatten i Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien. Debatarrangementet afslutter forelæsningsrækken ”Den europæiske borgerkrig og dens konsekvenser” og er åbent for alle med interesse for den aktuelle europadebat.

Oplæg ved:

Jørn Boisen (institutleder – Engerom)
Stuart Ward (professor, Engelsk)
Gert Sørensen (lektor, Italiensk)
Morten Heiberg (lektor, Spansk)

Ordstyrer:
Morten Dyssel Mortensen (formand for Thomas Mann Selskabet).