Menneskerettighederne i et historisk og aktuelt perspektiv

Menneskerettighederne og den europæiske kultur

 

Paneldeltagere
Svend Andersen (professor i teologi ved Århus Universitet)
Klavs Birkholm (redaktør, foredragsholder og tidligere medlem af Etisk Råd)
Jonas Christoffersen (professor i jura, Institut for Menneskerettigheder)
Mogens Chrom Jacobsen (filosof, oversætter og forfatter, Paris)
Helle Porsdam (professor i historie ved Københavns Universitet)
Gert Sørensen (lektor i italiensk ved Københavns Universitet)

Debatmøde, den 22. februar 2011, kl. 15-17, Paludans Bogcafé i Fiolstræde, nr. 10-12.

CEMES var i efteråret 2010 med i tilrettelæggelsen af en række debatter om de europæiske værdier. Med udgangspunkt i Mogens Chrom Jacobsens bog Tre opfattelser af menneskerettighederne, (Det lille Forlag, 2010) vil paneldeltagerne med afsæt i den enkeltes respektive faglige  og professionelle baggrund  gå ind i en diskussion af nogle af bogens teser. 
 Der har ned igennem tiden været fremført forskelligartede etiske, politiske eller religiøse begrundelser for menneskerettighederne. På den baggrund kan man spørge, hvad vi egentlig vil med menneskerettighederne: er det et politisk program, en etisk teori, grundlaget for demokratiet eller en standard for anstændighed? Kan disse forskellige opfattelser virke sammen eller må vi vælge én af dem?

Debatten er åben for alle (gratis adgang)

Hør CEMES Debat om Menneskerettigheder her.
Under "Flere optagelser" finder du alle debattens kapitler.