CEMES-Debat: Danske, europæiske, universelle værdier?

Vi var desværre nødsaget til at aflyse debatmødet, men vil afholde et lignende arrangement på et senere tidspunkt. HOld øje med CEMES' aktiviteter.   

 

Mange henviser til danske værdier for tiden, ja nu er der endda nedsat en værdikommission til at udrede dem. Peter Gundelach har netop udsendt en undersøgelse af Små og store forandringer – Danskernes værdier siden 1981. Er der forskel på danskernes og danske værdier? Findes de overhovedet? Kan man i givet fald kortlægge dem eller lave fortegnelser over de? Er de særligt danske eller blot en variant af noget, der også findes andre steder? Hvordan forholder de sig til europæiske og universelle eller globale værdier? Ja, giver det mening at forbinde politiske, moralske og æstetiske normer, retningslinjer og præferencer med noget rumligt, geografisk, nationalt eller regionalt? Hvorledes etableres forbindelsen mellem værdier og størrelser som folk, samfund, nation, stat, kontinent og univers?

Panel:
Lene Andersen, forfatter
Malene Busk, idehistoriker
Sørine Gotfredsen, præst og journalist
Peter Gundelach, professor
Ordstyrer: Anita Bay Bundgaard, redaktionschef, Politiken
Tid og sted: Onsdag 18. maj kl. 16.30 - kl. 18.30 i Salen, Politikens Hus, Vestergade 28, Porten, København K.
Pluspris 20 kr. + 10 kr. i gebyr. Alm. pris 40 kr. + 10 kr. i gebyr.
Bestil billet på politikenbillet.dk