Europa og Moderniteten - debatmøde med Søren Mørch og Uffe Østergård

Modernitetens gennembrud og succes som et særligt europæisk (eller vestligt) fænomen har i stigende grad præget den danske og europæiske politiske debat. Europas modernitet sættes i modsætning til den arabiske verdens påståede mangel på modernitet, i særdeleshed den manglende adskillelse mellem religion og politik. Men er moderniteten et særligt europæisk (eller vestligt) fænomen og i hvilken grad har de europæiske samfund og den Europæiske Union patent på modernitet i dag? og hvordan hænger modernitet og kristendom sammen? Disse spørgsmål og mange andre vil blive diskuteret af to fremtrædende danske historikere. På den ene side Søren Mørch, der netop har forfattet en meget rost bog om modernitetens historiske betydning for vores samfund (Store Forandringer, Politikens forlag 2009) og på den anden side Uffe Østergård (Copenhagen Business School), som netop er ved at lægge sidste hånd på et værk om Europa og moderniteten.