Dynamikker i Europas Forandring

Satsningsområdet "Europa i forandring", der afsluttes ved udgangen af 2008, inviterer hermed i samarbejde med Københavns Universitets fem nye centre for europaforskning, KU's europaforskere til en intern forskningskonference. Med konferencen vil vi gerne markere satsningsområdets afslutning og samtidig fortsættelsen af europaforskningen på KU i de nye centre. Vi har fundet, at dette hensigtsmæssigt kan gøres ved afholdelse af en fælles konference, hvor vi går ind i drøftelser af, hvordan vi - ud fra forskellige synsvinkler - skal forstå de dynamikker, der gør sig gældende i den europæiske udvikling.

Formålet med konferencen er således at diskutere, hvilke vigtige dynamikker, der gør sig gældende i Europa, og hvorledes disse skal studeres, både fagligt og tværfagligt. Formålet er endvidere at diskutere satsningsområdets erfaringer, præsentere de nye europacentre og sammen overveje, hvorledes KU's europaforskning i de kommende år skal udvikles.

Læs uddybning og program her