CEMES-debat

De senere år har diskussionen bølget frem og tilbage om nationalstatens situation i en udvikling, hvor europæisk integration og den globale udvikling har bevæget sig stadig mere ind på politik, hverdag og kultur. Udviklingen har bl.a. ført til en vis re-nationalisering i Danmark og til stærkere ideologiske brydninger mellem politiske ideologier og kulturelle positioner. Men er hele denne udvikling noget nyt, eller har europæisering og globalisering ikke altid sat en dagsorden for små stater som Danmark?

Panel:  Professor Lars Bo Kaspersen, CBS, forfatter til bl.a. "Danmark i verden" (2008)  Cand.polit. Hans Kornø Rasmussen, forfatter til bl.a. "Den danske stemme En befolkningshistorie" (2007) Sociolog Henrik Dahl, forfatter til bl.a. "Dem usynlige verden" (2008)  Moderator og udspørger: Journalist DR, Thomas Buch-Andersen 

Cemes-debat har til formål at bringe forskere, journalister, politikere og samfundsdebatører sammen til åben diskussion og formidling til en bredere offentlighed.