Research in Europe in the Humanities

Seminar om organiseringen af forskning ved CEMES for forskere på 
fakultetet

 

Oplæg om og diskussion af centerets formål og hensigter og 
centerets nationale og internationale samarbejdsplaner

Præsentation af allerede eksisterende større projekter på området

Økonomiske rammer og støttemuligheder

Frokost

Præsentation og diskussion af centerets tre forskningsmæssige 
hovedtemaer

Diskussioner i grupper mellem forskere med beslægtede 
interesser indenfor de forskellige temaer: forskningstemaer og 
nedsættelse af forskergrupper

Tilbagemelding fra grupperne

Konklusion, planer, perspektiver for fremtidigt arbejde