Comparing Europe's Muslims.

Københavns Universitet
Det Humanistiske Fakultet
Center for moderne Europastudier (CEMES)
The Many Roads to Modernity

Tirsdag 12. april kl. 15.15-17, lokale U4, Snorresgade 17-19

Comparing Europe's Muslims.Obstacles and Possibilities


Docent Göran Larsson, Göteborg

 

www.cemes.hum.ku.dk/kalender
www. tors.hum.ku.dk/kalender