Litterær transnationalitet

Det kulturelle trekantsforhold mellem
Norden-Tyskland-Frankrig
i det 19. århundrede.

Konferencen vil undersøge de transnationale litteraturer i trekanten Norden-Frankrig-Tyskland i det 19. århundrede, med udgangspunkt i følgende spørgsmål:
Hvilken rolle spillede de transnationale ”grænsegængere”, der i det 19. århundrede tilhørte flere forskellige europæiske nationallitteraturer? Hvordan er forholdet mellem national og international litteraturhistorieskrivning? Ser man anderledes eller bedre ”indefra” eller ”udefra” – og hvem har krav på fortolkningsautoriteten og –kompetencen? Har én litteratur flere litteraturhistorier? Hvordan dannes og skabes en national og international kanon? Hvordan opstår og etableres sammenhængen mellem nation og litteraturhistorisk narration – og sammenhængen mellem nation og bestemte æstetisk-kunstneriske praksisser? Er det nationale perspektiv forældet, set ud fra vores nutidige situation af migration og globalisering? Kan vi bruge alternative modeller til ”litteraturhistorien” såsom netværk og transfer?
Disse spørgsmål berører litteraturvidenskabens fagteoretiske, metodiske og hermeneutiske grundlag. Foredragene vil belyse litterære ”cases”, transnationale og flerkulturelle forfattere, migrationslitteratur, europæiske netværk af kunstnere og intellektuelle, sammenlignende fortolkninger, oversættelsesproblemer m.m. Hvert oplæg vil omhandle mindst to nationale receptioner/tilhørsforhold i trekanten Norden-Frankrig-Tyskland.

Organiseret af EnGeRom, SCAM/CEMES,Kbh. Universitet, Center for Business and
Polititics, CBS og Göttingen Universitet.

Læs det fulde program her