Seminar om litteratur, suverænitet og bureaukrati i Europa 1500-1800

13.15-13.30: Velkomst og præsentation af litteraturhistorieprojektet: Litteratur og politik i Europa 1500-1800 (Anne Fastrup, KU)

13.30-14.00: Helge Jordheim (Oslo Universitet) og Tue Andersen Nexø (KU): Litteratur, suverænitet og bureaukrati i Europa 1500-1800.

14.00-14.45: Christian Dahl (KU) og Carsten Meiner (KU): Politik og poetik i ”la querelle du Cid.”
Respondent: Professor emeritus John Pedersen.

14.45-15.00: Pause

15.00-15.45: Knut Ove Eliassen (NTNU, Trondheim): Den kristne fyrste i den faldne verden. Pedro Calderón de la Barcas La vida es sueño.
Respondent: Lektor Sofie Kluge (SDU).

15.45-16.00: Pause

16.00-16.45: Helge Jordheim: Fra suverenitet til byråkrati i Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten.
Respondent: Lektor Birthe Hoffmann (KU).

16.45-17.00: Diskussion.