Nietzsche og moderne dansk litteratur

Konference

ÅBEN FOR ALLE
Nietzsche nævnes ofte sammen med Baudelaire og Wagner som indgangsportaler til det æstetisk moderne. Han har haft skelsættende betydning for mange danske forfattere siden Georg Brandes lancerede ham som en europæisk begivenhed. Der findes mange værdifulde undersøgelser af forholdet mellem Nietzsche og enkelte forfattere, men aldrig et samlet forsøg på et større overblik over hans virkning i dansk litteratur. Konferencen præsenterer og diskuterer forholdet til Nietzsche, sympatiserende og/eller antagonistisk, hos en bredere kreds af danske forfattere fra Brandes til Villy Sørensen med vigtige stationer som Pontoppidan, Johs. V. Jensen, Tom Kristensen, Bjørnvig og Seeberg.

Oplægsholdere: Per Dahl, Lars Christiansen, Børge Kristiansen, Christian B. Korsgaard, Anders E. Dam, Steen K. Povlsen, Jan Rosiek, Anders J. Rasmussen, Jørn E. Andersen

Program:

10.00 Velkomst - Jan Rosiek

10.10 Per Dahl: Inspiration og omtanke - Georg Brandes' Nietzsche-billede

10.45 Lars Christiansen: 'Verden er dyb' - Nietzsche brugt som anti-Brandes

11.20 Børge Kristiansen: Nietzsches betydning for selvvalgsprocessen i Henrik  Pontoppidans roman Lykke-Per

11.55 Christian Bonde Korsgaard: "den flammende Utaalmodighed, der er min Skæbne". Jensens agon med Nietzsche

12.30 frokost

13.30 Anders Ehlers Dam: Glemslens kraft. Et nietzscheansk motiv i dansk århundredeskiftelitteratur

14.05 Steen Klitgård Povlsen: Kaos og stjernen. Tom Kristensen og Nietzsche

14.40 Jan Rosiek: Afsindets tragiske passion. Bjørnvigs Nietzsche

15.15 pause

15.30 Anders Juhl Rasmussen: Ernæring, individualisme og selvovervindelse. Nietzsche som opdrager for Seeberg

16.05 Jørn Erslev Andersen: Smiskegrynt og mysterie-stier. Villy Sørensen og Nietzsches dobbelte middelmådighed

Arrangeret af forskergruppen Scandinavian Cultural and Aesthetic Modernity, (SCAM)Centre for Modern European Studies (CEMES)www.cemes.ku.dk