Marie Sandberg - Offentligt forsvar for PhD afhandling

Marie Sandberg

Grænsens nærvær og fravær. Europæiseringsprocesser i en tvillingby på
den polsk-tyske grænse

Tid: Fredag d. 12. juni 2009, kl. 13.00 præcis.
   Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis.

Sted: Det Humanistiske Fakultet – 22.0.11 i Nye KUA

Bedømmelsesudvalget:   

Lektor, cand. mag. Søren Christensen (formand)
Københavns Universitet

 Lektor, ph.d. Signe Vikkelsø
 CBS

 Professor Mats Lindqvist
 Södertörns Högskola 
 
Leder af forsvarshandlingen: Professor, dr. phil. Thomas Højrup
Københavns Universitet

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Saxo Instituttet, Njalsgade 80, 2300 København S.
Afhandlingen kan downloades på www.dasts.dk eller www.cemes.ku.dk