Seminar on publications of modern writers

Fredag d. 25. maj kl. 9-12 i lokale 23.2.47 på Københavns Universitet Amager afholder forskningsgruppen SCAM et åbent seminar under overskriften:

Tekstudgivelse af moderne forfattere


Seminarets omdrejningspunkt bliver den tekstkritiske og kommenterede udgivelse af moderne forfattere. Oplæggene vil præsentere de nye problemstillinger, der knytter sig til videnskabelige udgaver af moderne europæiske forfattere som Nietzsche, Kafka, Camus m.fl. og ikke mindst danske forfattere som Kierkegaard, Blixen og Seeberg.
Spørgsmål, der vil blive diskuteret, er: Hvilke udfordringer er forbundet med tekstkritiske, kommenterede udgivelser af moderne forfatterskaber? Hvor og hvordan spores forfatterintentionen i et litterært værk, og hvad betyder den for kommenteringen og for valg af tekstgrundlag? Hvad er fordelene ved at bruge en tekstkritisk udgave, når der laves tekstanalyse?
Seminaret afholdes i anledning af den igangværende udgivelse af Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

9.15-9.20 Velkomst ved Jan Rosiek

9.20-10.00 Poul Behrendt, adjungeret professor (KU): Mellem genese og edition. Om udgivelse af moderne klassikere

10.00-10.40 Christian Benne, lektor (SDU): Tendenser i moderne editionsfilologi

Pause

11.00-11.20 Jeppe Barnwell, redaktør (DSL): Afgrænsning og relevans. Tekstudgivelse af Peter Seebergs prosafiktion

11.20-11.40 Anders Juhl Rasmussen, postdoc/redaktør (KU/DSL): Intertekst eller hypertekst? Kommentering af Peter Seebergs prosafiktion

11.40-12.00 Paneldiskussion

For yderligere information. Kontakt: Anders Juhl Rasmussen (ajr@hum.ku.dk)