The Enlightenment's understanding of happiness


CEMES-gruppen Europæisk oplysning inviterer til et-dagsseminar/workshop om tendenser i oplysningens forståelse af individuel og almen lykke. Det sker d. 2. december kl 10 – 17 i  lokale 27.0.09.

Oplysning og lykke

På miniseminaret ”Oplysning og lykke” vil vi diskutere 1700-tallets lykke-begreb(er) i forhold til forskellige forskydninger i grænsedragningen mellem individet og fællesskabet, det private og det politiske, folkekultur og elitekultur. Vi vil rejse spørgsmålet om lykkens rolle i en såvel idémæssig som konkret politisk forvandling af individet fra ”undersåt” til ”borger”, samt studere hvordan ideen om såvel almen som individuel lykke slår igennem i lovgivning, opdragelse, kunst og litteratur.

Oplysningen forbindes tit med opfindelsen af de moderne ideer om frihed og lighed, men at lykke var en lige så ny og central ide blandt periodens tænkere, filosoffer og politikere er måske mindre kendt. ”…ideen om lykke er ny i Europa” proklamerede Saint Just i 1794, midt i den franske revolution, der allerede i 1789 havde ophøjet ”le bonheur de tous”, den almene lykke eller folkets lykke, til et politisk mål.

Tidligere i århundredet hævdede Voltaire, at lykken var den menneskelige tilværelses ultimative mål. Det jordiske liv var hverken en ”tårernes dal” eller – som Hobbes havde hævdet i det foregående århundrede  – ”ensomt, fattigt,  beskidt, brutalt og kort.” I så fald skyldtes det historiske forhold.

Program:

10.15 – 10.30: Velkomst ved Carsten Meiner (KU)

10.30 – 11.30: Anna Nilsson Hammar (Lunds Universitet): Lycka och Populærkultur. Et begreppshistorisk perspektiv, 1750 – 1850
Respondent: Tine Damsholt (KU)

11.30 – 12.30: Thomas Götselius (Stockholms Universitet): Lyckans politi. Biopolitik och Bildungsroman i 1700-tallet.
Respondent: Morten Dyssel Mortensen (KU)

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.30: Jonas Ross Kjærgård (ÅU): Beskatningslykke: Utopisk litteratur og statsfinanser i Frankrig 1770 – 1789
Respondent: Ulrik Langen (KU)

14.30 – 15.30: Knut Ove Eliassen (NTNU): Rousseaus bonheur. Lykken som en sekulær feiring av selv og felleskap
Respondent: Carsten Meiner

15.30 – 16.30:  Anne Fastrup (KU): Lykkens både/og hos Greuze, Rousseau og Diderot
Respondent: Carsten Meiner