Europæisk litteratur 1500-1800: Hvordan skrives de lange linjer i litteratur-historien?

De sidste årtier har litteraturhistorisk forskning typisk fokuseret på stadig kortere tidsrum. Det er snart 40 år siden, Jean-Francois Lyotard erklærede de store fortællinger for døde, og med overgangen fra marxisme til New Historicism som dominerende tilgange til studiet af litteraturens historie flyttede det historiografiske fokus fra makrohistoriske udviklingslinjer til mere synkrone studier af litteraturen og dens kontekster. Samtidig har kravene til faghistorisk specialisering ført til en udbredt forlegenhed, når det kommer til at beskæftige sig med de lange linjer i litteraturens historie. Men mister man samtidig noget, når man opgiver den ambition? 

I anledning af den forestående udgivelse af bind 3 af 4 i projektet Europæisk Litteratur 1500-1800  (Aarhus Universitetsforlag) har vi inviteret tre litteraturhistorikere til at diskutere med bogværkets udgivere. Emnet er enkelt: hvordan og hvorfor skal man beskæftige sig med de lange linjer i litteraturens historie? 

Program

9.15 - 10.15  Fra hof til by. Velkomst og præsentation af Europæisk litteratur 1500-1800.
                       Anne Fastrup, Knut Ove Eliassen, Tue A. Nexø og Christian Dahl

10.15 - 10.30  Kaffe

10.30 - 11.30  Paneldiskussion med:

  • Jakob Ladegaard (Aarhus Universitet)
  • Anders Engberg Pedersen (Sýddansk Universitet)
  • Christina Lupon (Københavns Universitet / Warwick University)

11.30 - 12.00  Spørgsmål fra salen

Alle er velkomne.