Europa parlamentsvalget 2019


Åbent seminar på Københavns Universitet

Hvad er Europas fremtid? I en tid af konstant forandring og store samfundsmæssige udfordringer er det kommende Europa-parlamentsvalg d. 26. maj vigtigere end nogensinde før. Stik imod tænkningen i halvfemserne har den europæiske og globale fortætning ikke svækket tilknytningen til nationalstaterne, men styrket den. Den voksende bestanddel af nationalistiske partier, personificeret af Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, kalder på mindre EU, mens Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, agiterer for mere EU. Spørgsmålet er dog ikke alene, hvorvidt Europas befolkninger fortsat ønsker europæisk integration, men også, hvilken form for integration de ønsker.
Med afsæt i både et overbliksgivende europæisk perspektiv og en bred vifte af nationale europæiske kontekster lægger institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM) rammer til oplysning og debat om valget og dets mulige implikationer for fremtidens Europa. 

Program:

 15.30   Velkomst
             Simon Cecchin Birk & Tóra Djurhuus,, Engerom, Københavns Universitet 

15.40   Hvad stemmer vi om den 26. maj?
            Maja K. Dionigi, Tænketanken Europa     

16.00   Frankrig og EU
            Jørn Boisen, Engerom, Københavns Universitet 

16.20  Tyskland og EU
            Detlef Siegfried, Engerom, Københavns Universitet  

16.40   Pause

16.50   Italien og EU
            Gert Sørensen, Engerom, Københavns Universitet 

17:10   Spanien, Portugal og EU
            Morten Heiberg, Engerom, Københavns Universitet     

17.30   Pause 

17.40   Hvor er EU på vej hen?
            Opsamling og afsluttende paneldiskussion med Uffe Østergaard

 18.00   Reception

 Seminaret er støttet af CEMES (Centre for Modern European Studies)
 cemes.ku.dk