Satire og krænkelse

Første seminar for det nye nordiske satire-netværk.

I de senere årtier har mange europæiske lande oplevet en stigende antal kontroverser angående satiriske værker. Ikke alene har danske, svenske og franske satirer over Muhammed udløst omfattende offentlige debatter; mange andre europæiske satirer om fx misbrug af børn i den katolske kirke og den kinesiske oprindelige af Covid-19 har også givet anledning til heftige debatter. En fællesnævner i hovedparten af disse kontroverser har været argumentet om, at satirerne krænker, støder eller sårer visse gruppers følelser. Blandt muslimer såvel som kristne og jøder og på den politiske venstrefløj såvel som på højrefløjen er klager over den krænkelse, som satire angiveligt forårsager, efter alt at dømme taget til.

I dette seminar vil en række forskere undersøge den udbredte tendens til at anskue og opleve moderne europæisk satire som krænkende ved at stille spørgsmål såsom: Hvorfor udløser europæisk satire så mange klager over krænkelse i dag? Hvordan har den europæiske satire været tidligere, og hvordan blev den modtaget dengang? Er der væsentlig forskelle mellem, hvordan satire bruges og opfattes i de europæiske lande? Er al humor og satire i virkeligheden krænkende, og hvordan forholder vi os i givet fald til det etisk? Kan satire også forstås som et svar på andres krænkelse? Disse og mange andre spørgsmål diskuteres i dette 1-dagsseminar af en række danske forskere fra forskellige discipliner og universiteter.

Program

Kl. Emne Oplægsholder
10.00 Velkomst Dennis Meyhoff Brink
10.10 Satire i trykkefrihedstiden Frederik Stjernfelt
10.30 Satire i Sverige Orla Vigsö
10.50 Fra humorsocialisering til satiresocialisering?

Lita Lundquist

11.10 Fælles drøftelse
11.40 Frokost i humanioras kantine
12.40 Om vits og aggression ifølge Freud Lilian Munk Rösing
13.00 Gustav Wied og det krænkede borgerskab Michael Eigtved
13.20 Krænkelse som kompensation for kritisk impotens Dennis Meyhoff Brink
13.40 Fælles drøftelse
14.10 Pause med kaffe, te m.m.
14.20 Dagens Tegning – Kritiker, krænker, forhandler? Hannibal Munk
14.40 ’Hvem krænker hvem? Satirisk ’framing’ af Mette Frederiksen som diktator under COVID-19 Ida Klitgaard
15.00 Hæslighedens Apotheose. Storm P.s sorte sider Nikolaj Brandt
15.20 Fælles drøftelse