17. januar 2022

Transformative Transmissions

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har tildelt Professor Christian Benne, der leder CEMES-gruppen The European Republic of Letters, 700.000 kr. til et eksplorativt netværk med titlen ”Transformative Transmissions: German-Scandinavian Intellectual Communities 1790-1860.”

Netværket har til formål at afdække indflydelsesrige forbindelser mellem Tyskland og Skandinavien inden for europæisk åndshistorie i årene 1790–1860. Ved at bringe internationalt anerkendte eksperter fra tretten førende forskningsmiljøer i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, USA og Østrig sammen ønsker CEMES-gruppen at styrke den nuværende og udveksling af viden på højeste niveau på tværs af faglige discipliner, sprog og politiske grænser.

Årene 1790-1860 udgør en yderst produktiv periode i den mangfoldige historie om samarbejder mellem tyske og skandinaviske intellektuelle. Netværket ønsker at udfordre den gængse antagelse, at receptionen af klassisk tysk filosofi og romantik i Skandinavien er en gentagelse af sit tyske ophav.

Receptionen skal udforskes som ”transformative transmissioner” af viden og fælles erfaringer. Med dette begreb ønsker forskergruppen at fremhæve den produktive karakter af idéudvekslingen samt litteraturens konstituerende rolle for gennembrud inden for filosofi, naturvidenskab, kunst, filologi og politik.

I dag står det klart, at fællesskabet af intellektuelle har påvirket udformningen af Europa i en væsentlig grad. Naturen og det præcise omfang af indflydelsen fra disse udvekslinger vil være genstand for en række publikationer, offentlige konferencer og workshops i Tyskland og Skandinavien arrangeret af netværkets medlemmer. Bl.a. vil der blive fokuseret på den hidtil upåagtede rolle, som intellektuelle kvinder har haft.