5 July 2021

Youth Wiki: komparativ information om ungdomspolitik i 33 forskellige europæiske lande

Youth Wiki er et website med komparativ information om ungdomspolitik i 33 forskellige europæiske lande. På den ene side tilbyder Youth Wiki et samlet overblik over de politisk fastsatte rammer for unges liv i Danmark. På den anden side giver Youth Wiki adgang til at sammenligne politikker på tværs af landegrænser under overskrifter som Education and Training, Youth in the World og Participation. Der er en række oversigtskort, her fx et kort over aldersgrænsen for at stille op og stemme til nationale valg i de forskellige lande. Samtidig kan man finde dybdegående information om disse og andre emner i de enkelte kapitler.

Youth Wiki hører under EU’s ungdomsstrategi, der varetages via Open Method of Coordination. Tanken er, at de forskellige lande skal have mulighed for at blive inspireret af hinandens ungdomspolitikker og på den måde nærme sig hinanden politisk set. Youth Wiki opdateres hvert år med den nyeste information af medarbejdere i de forskellige land.

Flere oplysninger om Youth Wiki (pdf)