Europæeren Herman Bang

Herman Bang

Konference 2.-3. juni 2016, Københavns Universitet

Konferencen fokuserer på tre hidtil underbelyste europæiske dimensioner af Herman Bangs værk og virke: 1) hans rolle og reception som forfatter, journalist og intellektuel, 2) hans opfattelse og beskrivelse af transnationale geografier og kulturer, 3) hans indflydelse på den kunstneriske og kulturelle kontinentalisering i årtierne op til Første Verdenskrig. Læs mere om konferencen.
                       

PROGRAM

Torsdag 2. juni

09.30-09.40:                       Velkomst
                                           
Anna Sandberg (Københavns Universitet)

09.40-10.00:                       Herman Bang som rejsende og hjemløs i Europa
                                           Martin Zerlang (Københavns Universitet)

10.00-10.40:                       Hovedspor i Herman Bang-forskningen    
                                            (herunder  Bang og Norden) 
                                           Gert Posselt (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab)

10.40-11.10:                       Drøftelse  Ordstyrer: Niels Barfoed

11.10-11.30:                       Kaffepause

11.30-11.50:                       Herman Bang og opbruddet mod modernismen
                                           Peer E. Sørensen (Aarhus Universitet)

11.50-12.10:                       Herman Bang-Spuren bei Thomas und Klaus Mann
                                           Claudia Gremler (Aston University)

12.10-12.40:                       Drøftelse   Ordstyrer: Per Øhrgaard

12.40-13.40:                       Frokostpause

13.40-14.00:                       Kaffepause

14.00-14.20:                       Den europeiske impresjonismen og Bang:                                                              maskulin/feminin
                                           Pål Bjørby (Universitetet i Bergen)

14.20-14.40:                       Herman Bangs urbane provins
                                           Caroline Ballebye Sørensen (Universität Zürich)

14.40-15.00:                       Herman Bang i cirkus
                                           Annegret Heitmann (Ludwig-Maximilians-Universität                                                    München)

15.00-15.30:                       Drøftelse  Ordstyrer: Uffe Andreasen 

Fredag 3. juni

09.30-09.40:                       Velkomst
                                            Morten Dyssel (Københavns Universitet)

09.40-10.00:                       Tyskland og Frankrig set med Bangs øjne
                                           Anna Sandberg (Københavns Universitet)

10.00-10.20:                       Herman Bang set med hollandske øjne
                                           Henk van der Liet (Universiteit van Amsterdam)

10.20-10.40:                       Europabilleder i romaner af Bang
                                           Stephan Michael Schröder (Universität zu Köln)

10.40-11.10:                       Drøftelse Ordstyrer: Morten Dyssel

11.10-11.30:                       Kaffepause

11.30-11.50:                       Instruktøren Herman Bangs europæiske                                                                teatererfaringer
                                           Mette Borg (Statens Scenekunstskole)

11.50-12.10:                       Herman Bangs europæiske oplæsningsturnéer
                                            Katharina Müller (Universität zu Köln)

12.10-12.40:                       Drøftelse Ordstyrer: Knud Arne Jürgensen

12.40-13.40:                       Frokostpause

13.40-14.00:                       Kaffepause

14.00-14.20:                       Herman Bangs Werk und dessen deutsche                                                            Übersetzungen
                                           Dieter Faßnacht (Freiburg)

14.20-14.40:                       Drøftelse  Ordstyrer: Gert Posselt

14.40-15.00:                       Herman Bangs liv og levned i billeder
                                           Gert Posselt (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab)

15.00-16.00:                       Reception