Sabrina Ebbersmeyer

Sabrina Ebbersmeyer

Professor

Jeg er professor i filosofi og sektionsleder for filosofi. Jeg arbejder primært med filosofihistorie (renæssancens og nyere tidsfilosofi). Jeg har sammen med Leo Catana etableret The History of Philosophy Research Group (2014-), og sammen med Christian Benne CEMES-forskningsgruppen Thinking the European Republic of Letters (2017-). Endelig er jeg ansvarlig for Women-mentoring-women-in-philosophy program for kvindelige medarbejdere og studerende tilknyttet filosofi.

Jeg er medlem af flere videnskabelige selskaber. 2017-2019 har jeg været medlem af bestyrelsen for Netværk for kvinder og non-binære i filosofi. 2019-2022 var jeg formand for European Society for Early Modern Philosophy (ESEMP).

Jeg er også medlem af den scientific committee for Rivista di storia della filosofia" (2018-) og af det international advisary board for "Rivista di filosofia" (2023-2028).

Jeg er PI for to forskningsprojekter:

Women in the Nordic Enlightenment (WHENCE), funded by the European Research Council (ERC) (2024-2028).

How to be Happy in Times of Turmoil? The re-discovery of Danish philosopher Birgitte Thott (1610-1662) and her Neo-stoic treatise Om Weyen till et Lycksalligt Liff, financieret af Augustinus Fonden. 2023-2024.

Primære forskningsområder

  • Renæssancens og nyere tids filosofi
  • Feministisk filosofihistorie
  • Kvindelige intellektuelle i oplysningstiden
  • Humanisme
  • Følelsesteori

Aktuel forskning

Jeg forsker primært indenfor renæssancens og nyere tids filosofi. Jeg er interesseret i problemer i bevidsthedsfilosofi, især hvad angår følelsernes rolle og funktion i forståelsen af kognition (fx Plato, Aristoteles, Ficino, Telesio, Descartes, Elisabeth af Bøhmen og Leibniz)). Jeg er også interesseret i kvindelige filosoffer og deres bidrag til filosofi (især Christine de Pizan, Isotta Nogarola, Arcangela Tarabotti, Birgitte Thott og Elizabeth of Bohemia) og i spørgsmålet om hvordan man integrerer kvindelige filosoffer i undervisning og filosofihistorieskrivning.

For tiden undersøger jeg kvindelige intellektuelle i oplysningstiden, identiteten af kvindelige intellektuelle, Birgitte Thotts moralfilosofi, og og den stoiske tankes feministiske potentiale.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser primært på BA og MA kurser i filosofihistorie (især Renæssancens og nyere tids filosofi). Generelt vejleder jeg opgaver og afhandlinger om emner relateret til filosofihistorie.

ID: 97574236