Europæisk litteratur 1500-1800

CEMES-seminar om fjerde og sidste bind af værket Europæisk Litteraturhistorie 1500-1800 udkom i sommers. Med det er værket afsluttet.

Bogforside Europæisk Litteraturhistorie 1500-1800De tre første bind handlede om euopæisk litteraturs fremstilling af en ydre verden – verden uden for Europa, den moderne stat, samfundet. Sidste bind fokuserer derimod på noget indre, på selvet og dets fremstilling i europæisk litteratur – og på de måder, selve det at forholde sig til litteratur i perioden blev set som en del af et arbejde med selvet, en formning af selvet. Dette fokus rejser naturligt en række metodiske og litteraturhistoriografiske spørgsmål. Kan selvets historie skrives? Findes der én historie om det moderne selv? Hvilke metodiske tilgange formår bedst at skrive litteraturens forbindelser til selvets ene eller mange historier?

Som de forrige bind er Europæisk litteraturhistorie 1500-1800. Bind 4. Selvet. Fra sjælesorg til skolestil (AUP 2021) en litteraturhistorie skrevet med udgangspunkt i enkeltværker. Også dette bind skriver litteraturhistorien som en begivenhedshistorie, dvs. ud fra en historieforståelse, der er mindre optaget af perioder og epoker og mere optaget af, hvordan litterære værker aktivt reagerer på historiske begivenheder og strømninger. Også det rejser selvfølgelig spørgsmål. Hvilke fordele og ulemper har vores metode givet – i det hele taget, i forhold til det sidste binds særlige fokus?

I anledning af udgivelsen af vores fjerde bind – af at værket nu står færdigt – vil vi i redaktionsgruppen gerne invitere til et seminar, hvor vi kan præsentere vores arbejde og også diskutere de bredere og mere principielle litteraturhistoriske spørgsmål, det rejser.

Program 

15.15-15.45 Velkomst og præsentation af Europæisk litteratur 1500-1800: Selvet. Ved Helge Jordheim (KU), Knut Ove Eliassen (NTNU), Anne Fastrup (KU), Tue A. Nexø (KU) og Christian Dahl (KU)
15.45-16.30 Paneldiskussion med Mette Birkedal Bruun (Centre for Privacy Studies) og Henrik Blicher (NorS)
16.30-

Spørgsmål fra salen

Forfriskninger efter seminaret