Mellem metropol og koloni

I dette forskningsseminar sætter vi fokus på sammenhænge, ligheder og forskelle mellem den sociale, kulturelle og intellektuelle organisation i metropol og koloni. Johan Heinsen (AAU) og Kristoffer Edelgaard Christensen (Lund) præsenterer deres kapitler fra den aktuelle antologi Global og postkoloniale perspektiver på dansk kolonihistorie.

  • Johan Heinsen, ph.d., lektor ved Aalborg Universitet
    Stemme og flugt. Tvangsgeografier i koloni og metropol
  • Kristoffer Edelgaard Christensen, ph.d.-stipendiat ved Lunds Universitet
    At sammenligne metropol og koloni – problematiseringen af ’despotisk magt’ i Danmark og Vestindien i 1700-tallets sidste årtier

Med forskellige udgangspunkter går begge forfattere i kritisk dialog med forskning, der i analytisk forstand opererer med en skarp adskillelse af metropol og koloni. Oplæggene vil danne udgangspunkt for en diskussion af spørgsmål som: Var metropoler og kolonier i bund og grund væsensforskellige? Hvad bestod henholdsvis ligheder og forskelle i? Var der grundlæggende og konstante forskelle mellem metropol og koloni eller er de konkrete sammenhænge, ligheder og forskelle knyttet til bestemte historiske epoker?

Efter den faglige del er der en mindre reception.

Tilmelding senest den 11/10 til Hannah Hjorth.