Irina Hron

Irina Hron

Lektor

Docent 2020 – Venia legendi.

Dr.phil. 2014 (litteraturvidenskab).

Magister 2007 (litteraturvidenskab).

 

 

Irina Hron er fra 2022 lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. I 2014 forsvarede hun sin litteraturvidenskabelige ph.d.-afhandling ”Hervorbringungen – Zur Poetik des Anfangens um 1900” (Beginnings. On the Poetics of Creating, Fabricating, and Generating around 1900) ved Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland og ved Universitetet i Agder, Norge. 2011–2016 var hun ansat som DAAD-lektor ved Institut for baltiske sprog, finsk og tysk ved Stockholms Universitet, og 2017–2018 var hun postdoc ved Stockholms Universitet samt Franz Werfel Fellow ved Universität Wien i Østrig. Hun har været forsker i litteraturvidenskab ved Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion på Göteborgs Universitet siden 2018, først i en postdoc-stilling finansieret af Anna Ahrenberg Foundation og siden 2021 som affilieret forsker i litteraturvidenskab. I januar 2019 blev hun udnævnt til gæsteprofessor ved Universität Wien, og i 2020 fik hun tildelt finansiering til et større forskningsprojekt gennem ekstern forskningsfinansiering fra FWF Austrian Science Fund.

Hendes forskningsinteresser ligger hovedsageligt inden for modernismeforskning (europæisk litteratur omkring århundredeskiftet samt skandinavisk og tysksproget litteratur fra det 19. og 20. århundrede); skandinavisk og tysksproget samtidslitteratur; verdenslitteratur; etik og æstetik samt litteraturteori (især teoridannelse under og efter postmodernismen). Siden sin ph.d. har hun primært arbejdet på et litteraturvidenskabeligt bogprojekt med titlen Reading the Neighbor og to store tværfaglige projekter, det ene inden for hudstudier (hud, etik og litteratur) og det andet inden for læseforskning (især læsescener og læsegebærder). Hun er redaktør af antologien ”Einheitsdenken. Figuren von Ganzheit, Präsenz und Transzendenz nach der Postmoderne” (Thinking in Unity: Figures of Unity, Presence, and Transcendence after Postmodernism) (2015), ”Leseszenen. Poetologie – Geschichte – Medialität” (Scenes of Reading: Poetics – History – Media) (2020) og "Lesegebärden" (Gestures of Reading) (2024). Hun arbejder også som oversætter af skønlitteratur fra tysk til norsk.

Siden 2009 har hun undervist på tyske, svenske og østrigske universiteter på bachelor- og kandidatniveau samt på ph.d.-niveau og har været vejleder for afhandlinger på bachelor- og kandidatniveau. Undervisningen har også omfattet kursusudvikling, kursusansvar og pædagogisk udviklingsarbejde inden for litteraturvidenskab og tysk.

Irina Hron har altid haft en stor interesse for forskningsformidling. Hun har deltaget i paneldiskussioner og holdt gæsteforedrag i forskellige sammenhænge og i samarbejde med forskellige internationale kulturinstitutioner (Bokmässan Buch Wien; Bokmässan Bok & Bibliotek; Göteborgs Litteraturhus; GöteborgsOperan; Kulturhuset Stockholm; Literaturhaus Wien; Literaturhaus NÖ m.fl.). Hun har arbejdet og arbejder stadig sammen med de tyske kulturinstitutioner i Sverige. Hendes stilling i Stockholm omfattede bl.a. forsknings- og uddannelsespolitiske opgaver, f.eks. rådgivning og administration i forskellige uddannelsesprojekter, og hun fungerede som universitetsrepræsentant ved forskellige tysk-skandinaviske forsknings- og uddannelsespolitiske arrangementer.

ID: 315129848